GIZARTE ZERBITZUAK ETA
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

Bizitza errazten dizugu

Gure enpresa

KALITATE-POLITIKA

ARABAKO LAGUNTZA S. Coop. Arabako etxez etxeko laguntza-zerbitzuen kooperatiba da, eta esperientzia handia du 1988tik.

Pertsonekin eta pertsonentzat lan egiten duten pertsonak, esaldiak, ulertzeko eta egiteko moduaren oinarri den filosofia laburbiltzen du, Arabako Laguntza S. Coop. sozietateak etxez etxeko laguntza-zerbitzua eman dezan. Pertsonan oinarritutako arretaren kontzeptuan oinarritzen da filosofia hori.

ARABAKO LAGUNTZA S. Coop. sozietateak gidatzen eta motibatzen gaituen helburua laguntza-zerbitzu bat ematearen ikuspegi ilusionagarri hori helaraztea da. Zerbitzu hori gardena izango da, eta pertsonaren bizi-kalitatearen eta ongizatearen esparru guztietan hobekuntzak lortzera bideratuta egongo da, haren duintasunaren eta eskubideen, interesen eta lehentasunen erabateko errespetutik abiatuta, haren partaidetza eta sare soziofamiliarrarena kontuan hartuta.

Etxeko Laguntza Zerbitzuak, pertsonaren etxean arreta pertsonalizatua, integrala eta espezializatua emanez, bertan jarraitzea errazten eta  ahalbideratzen duela sinetsita, bere bizi-kalitatea eta autonomia pertsonala hobetzen ditu, jarrera aktiboarekin, eta ARABAKO LAGUNTZA S. Coop.  sozietateak bere zerbitzua eskaintzen du inplikatutako eragileen behar eta kezkei erantzuteko asmoz.

Gure filosofia eta helburua betetzeko, gure ustez bidea etengabeko hobekuntza da, eta horretarako kalitatezko sistema kudeatuko duen sistema erabiltzen dugu. Sistema horretan oinarrituta, urteko helburuak ezartzen dira, eta, horrekin batera, kalitatea kudeatzeko sistemaren garrantzia eta politika ezagutarazten dira.

Konpromiso horren pean, gure jarduerari aplika dakizkiokeen legezko, arauzko eta alderdi interesdunen eskakizun guztiak bete behar ditugu, bai eta kudeaketa-sistema etengabe hobetzeko beharrezkoak direnak ere.

ARABAKO LAGUNTZA S. Coop. sozietateak publiko egiten du politika hori, ezagutu eta zabal dezan, eta aditzera emateko eta ulertarazteko konpromisoa adierazten du, bai eta kalitate-helburuak ezartzeko eta berrikusteko konpromisoa ere, etengabe hobetzeko.

 

KALITATEA
KUDEATZEKO SISTEMA

ARABAKO LAGUNTZA SOCIEDAD COOPERATIVA

Gizarte zerbitzuak eta etxez etxeko laguntza

Kutxa 6, behea
01012 Vitoria-Gasteiz
945 13 46 96
arabako@arabakolaguntza.com